Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Termékek

 

Az Erste széleskörű termékpalettával áll ügyfelei rendelkezésére változatos befektetési lehetőségeket kínálva a különféle piaci helyzetekre. Tartósan alacsony kamatkörnyezet esetén különösen nehéz megtalálni az egyensúlyt a hozam elvárások és a vállalható kockázatok között. Az Erste Strukturált Értékpapír kínálatával elsősorban erre igyekszik megoldást nyújtani.

Mi is az a Strukturált Értékpapír?

A strukturált értékpapírok olyan (értékpapírosított) befektetési termékek, melyek futamidő alatti, illetve lejáratkori kifizetése mindig feltételhez kötött, jellemzően egy vagy több mögöttes termék – például részvénypiaci index, egyedi részvény, esetleg részvénykosár – teljesítményétől függ. Ennek köszönhetően a kifizetés struktúrától függően igen változatos lehet. A konkrét kifizetés feltételei Kibocsátónként, struktúránként és termékenként változhatnak, pontos leírásukat az adott értékpapírokhoz készített Terméktájékoztató, illetve angol nyelvű Végleges Feltételek (Final Terms) dokumentum tartalmazza.

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

  • akik forint, euró vagy dollár megtakarítással rendelkeznek, hiszen az Erste által forgalmazott Strukturált Értékpapírok jellemzően ezekben a devizanemekben érhetőek el
  • akik a piaci kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot szeretnének elérni
  • hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni és kedvelik az izgalmasabb befektetési struktúrákat.


Főbb kockázati tényezők

  • A Strukturált Értékpapírok jellemzően nem tőkevédettek, így előfordulhat, hogy ha a Mögöttes termék(ek) árfolyama a kifizetési feltétel szempontjából nem a kedvező irányba változik, lejáratkor a befektetett tőkénél alacsonyabb összeg kerül kifizetésre a befektetők számára.
  • A magasabb hozam lehetősége általában magasabb kockázattal párosul.
  • Kibocsátói kockázat.

Általános terméktájékoztató


Általános terméktájékoztató

 

TERMÉKTÍPUSOK

Protect Pro
Protect Multi
Express
Protect Express
Garant Note
Dropback Note


Másodpiaci forgalmazás

Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, a Strukturált Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy a befektető nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Amennyiben a Strukturált Értékpapírok bevezetésre kerülnek bármely Értéktőzsdére, a tőzsdei értékesítés díját a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.


Adózási tudnivalók

Teljes (100%-os) tőkevédelemmel rendelkező Strukturált Kötvények esetén:

Belföldi magánszemélyeknél a strukturált kötvény esetében a hozam, valamint a beváltás, visszaváltás, átruházás során elért bevétel az Szja. törvény 65.§-a szerinti kamatjövedelemnek minősül és Magyarországon 15% mértékű adó, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti egyéb adó és/vagy járulék terheli, azzal, hogy amennyiben az értékesítésre, hozam, kamat kifizetésére a törvény szerinti kifizetőn keresztül kerül sor, e kifizető az adót ügyletenként állapítja meg, vonja le és fizeti meg és a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell feltüntetnie. A veszteség ezen adómegállapítás esetében nem vehető figyelembe, azonban a törvényi feltételek fennállása esetén a magánszemélynek lehetősége nyílik - előzetes éves nyilatkozat alapján – arra, hogy az adóbevallásában érvényesítse az értékesítés során elszenvedett árfolyamveszteségét is, amennyiben erre a mindenkor hatályos jogszabályok lehetőséget adnak.

Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a magánszemély adóilletősége szerinti külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján, ennek hiányában az Szja. törvényben foglaltak szerint állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamában adóilletőséggel rendelkező magánszemély esetében a kamatjövedelem esetében a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn azzal, hogy ebben az esetben adólevonásra - a vonatkozó uniós aktusokban foglalt kivétellel – nem kerül sor. Olyan külföldi magánszemély esetében továbbá, amelynek illetősége szerinti állammal Magyarországnak nem áll fenn kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, a kamatjövedelem után 15%-os adót kell a törvény szerinti kifizetőnek minősülő szervezetnek levonnia.


Teljes tőkevédelemmel nem rendelkező Strukturált Értékpapírok esetén:

A Strukturált Értékpapír az SZJA törvény alapján az SZJA törvényben meghatározott kivétellel ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletben, így a Strukturált Értékpapírra kötött ügyleten keletkezett árfolyamnyereség után az adó 15% azzal, hogy adólevonásra és megállapításra a kifizető részéről nem kerül sor, azt a magánszemélynek önadózással kell majd a vonatkozó évi adóbevallásával teljesítenie. A Strukturált Értékpapírra kötött ügyleten elért nyereség továbbá szembeállítható más ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért veszteséggel is és ugyanez igaz a Strukturált Értékpapíron elszenvedett veszteségre is (más ellenőrzött tőkepiaci ügyleten elért nyereséggel szembeállítható) az Szja. törvényben meghatározottak szerint.

Az eredményt éves szinten, adóévre vonatkozóan kell megállapítani: így ez esetben jövedelemnek az adóévben, pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti nyereségek együttes összegének a magánszemélyt terhelő, adóévben pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti veszteségek együttes összegét meghaladó rész tekinthető. A termékek eredményével kapcsolatosan a befektetőnek adóbevallást kell készítenie, illetve az adóhatóság felé az adót be is kell fizetnie. Társaságunk a jogszabályi rendelkezések értelmében adó megállapítására, levonására és befizetésére ezen ügyletek esetében nem köteles.


Tekintettel arra, hogy e termék esetében a Befektetett összeg devizában kerülhet befizetésre és/vagy az Eredmény devizában kerülhet kifizetésre, ezekben az esetekben az adókötelezettsége teljesítése során az Szja. törvény szerinti átváltási szabályok irányadóak. Ez alapján előfordulhat, hogy a törvény szerint alkalmazandó árfolyam eltér a ténylegesen alkalmazott árfolyamtól, amely a tényleges nyereségtől/veszteségtől eltérő.

A fenti leírás nem teljes körű, tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Célja kizárólag a Strukturált Értékpapírokkal kapcsolatos egyes specifikus információk, termékjellemzők megismertetése a befektetőkkel, amelyek segítséget kívánnak nyújtani ahhoz, hogy az ügyletkötés előtt kellő információval rendelkezzenek e befektetési formáról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok kibocsátásához készült 2016. február 10-i keltezésű Equity Linked Note Programme, annak magyar nyelvű összefoglalója és az egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült angol nyelvű Final Terms a Kibocsátó www.erstegroup.com és az Erste Befektetési Zrt. (1148 Budapest, Népfürdő u. 44-46., tev. eng. szám: E-III/444/4008 és III/75.005-19/4004, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (www.ersteinvestment.hu), míg a Credit Suisse AG által kibocsátott értékpapírok (Note-ok, Certifikátok és Warrantok kibocsátásához készült Strukturált Termék Programjának részét képező „Trigger Redeemable and Phonenix Securities Base Prospectus” és a „Reverse Convertible and Worst of Reverse Convertible Securities Base Prospectus” elnevezésű Tájékoztató) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (www.ersteinvestment.hu-n az egyes termékek aloldalán) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt.

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá döntésekor vegye alapul a Strukturált Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat is, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen leírás is tartalmaz tájékoztatást. Kérjük, fontolja meg, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem