Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik jellemzően közepes vagy hosszú futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Akik az induláskor meghatározott Kötési árfolyamot vonzó beszállási pontnak tekintik.
 • Akik vonzó kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes termékek árfolyamának emelkedésére számítanak.
 • Akiknek a vonzó hozam lehetősége mellett fontos a tőkevédelem.

A strukturált kötvények jegyzésére üzletkötőinknél, illetve a NetBroker-ben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024
Termékkategória Garant Note
Mögöttes termék EURO STOXX® Select Dividend 30 (CH0020751589)
Kibocsátó Credit Suisse AG
ISIN XS1970576291
Névérték 10.000 HUF
Maximum Kifizetés A Névérték 143%-a
Minimum Kifizetés A Névérték 100%-a
Értékelési napok Lejáratkor
2024.12.02. (a lejáratot megelőző 5. munkanap)
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2019. május 2 - 2019. május 31.
Lejáratkori kifizetés A Mögöttes termék teljesítménye alapján meghatározott kifizetés:
a) Amennyiben a Teljesítmény nagyobb vagy egyenlő mint 125%, akkor a befektető fix 43% hozam kifizetésére jogosult a Névérték visszafizetésén felül.
b) Amennyiben a Teljesítmény nagyobb vagy egyenlő mint 100% és kisebb mint 125%, a befektető fix 25% hozam kifizetésére jogosult a Névérték visszafizetésén felül.
c) Amennyiben az Értékelési napon a Teljesítmény nem éri el a 100%-ot, a teljes tőkevédelemnek köszönhetően a befektető a névérték 100%-ra lesz jogosult.
Kibocsátás dátuma 2019. június 7.
Lejárat napja 2024. december 9.
Futamidő 5 év 6 hónap
Tőzsdei bevezetés A termék tőzsdei bevezetésre kerül a Luxemburgi értéktőzsdén


Részletes információk

Ügyféltájékoztató
Garant Note általános terméktájékoztató
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2018. július 20-tól hatályos Alaptájékoztató (Trigger Redeemable and Phoenix Securities Base Prospectus) és Kiegészítései

Végleges feltételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Credit Suisse AG vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • a lejáratkori kifizetés a Névérték 143%-ában maximalizált, akkor is ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • a tőkevédelem csak az értékpapír lejáratig történő tartása esetén biztosított a Kibocsátó által
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

A Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Credit Suisse AG által kibocsátott értékpapírok (Note-ok, Certifikátok és Warrantok kibocsátásához készült Strukturált Termék Programjának részét képező „Trigger Redeemable and Phoenix Securities Base Prospectus” elnevezésű Tájékoztató) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS1970576291.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg az értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.
A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem