Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
ESG minimum standard pecsét

ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 22-25

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik jellemzően közepes vagy hosszú futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Akik az induláskor meghatározott Kötési árfolyamot vonzó beszállási pontnak tekintik.
 • Akik vonzó kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes termékek árfolyamának emelkedésére számítanak.
 • Akiknek a vonzó hozam lehetősége mellett fontos a 100%-os tőkevédelem

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél, NetBrokerben illetve George-ban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 22-25
Kötési ár A Mögöttes termék záróára az árfolyamrögzítés napján (2022.01.14)
Termékkategória Garant Note
Mögöttes termék Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (DE000SL0DHU1)
o Az index egy kockázatos részvényportfólióból és egy kockázatmentes pénzpiaci befektetésből tevődik össze;
o A két portfólió súlyozása a 10%-os volatilitási cél érdekében kerül meghatározásra napi szinten;
o A kiválasztási folyamat során a legalább 50 ESGenius értékkel rendelkező vállalatok közül a 35 legmagasabb szociális és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bírók részvényei kerülnek kiválasztásra.
Kibocsátó Erste Group Bank AG
ISIN AT0000A2UUW6
Névérték 10 000 HUF
Maximum Kifizetés A Névérték 145%-a
Minimum Kifizetés A Névérték 100%-a
Értékelési napok 2025.07.10 (a lejáratot megelőző 5. munkanap)
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2021.12.15 – 2022.01.13
Lejáratkori kifizetés A Mögöttes termék teljesítménye alapján meghatározott kifizetés:

a) Amennyiben a Teljesítmény nagyobb vagy egyenlő, mint 135%, akkor a befektető fix 45% hozam kifizetésére jogosult a Névérték visszafizetésén felül.

b) Amennyiben a Teljesítmény nagyobb vagy egyenlő, mint 100% és kisebb mint 135%, a befektető fix 35% hozam kifizetésére jogosult a Névérték visszafizetésén felül.

c) Amennyiben a végső értékelési napon a Teljesítmény nem éri el a 100%-ot, a teljes tőkevédelemnek köszönhetően a befektető a Névérték 100%-ára lesz jogosult.
Kibocsátás dátuma 2022.01.17
Lejárat napja 2025.07.17
Futamidő 3 év 6 hónap
Tőzsdei bevezetés A termék tőzsdei bevezetsére kerül a Bécsi Tőzsdén (Vienna Stock Exchange)
Fenntarthatóság ESG – Minimum standard

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Garant Note általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)


Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2021. június 25-től hatályos Alaptájékoztató ("Capital Guaranteed Structured Notes Programme") és Kiegészítései

Végleges feltételek

Végleges feltételek magyar nyelvű fordítása


Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az osztrák jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, az Erste Group Bank AG vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • a lejáratkori kifizetés a Névérték 185%-ában maximalizált, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • a 100%-os tőkevédelem csak az értékpapír lejáratig történő tartása esetén biztosított a Kibocsátó által
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Az ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 22-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján..

Jelen termék az ESG - Minimum standard fenntarthatósági kategóriába esik:
Az ESG - Minimum standard kategóriába azok a strukturált értékpapírok esnek, melyek mögöttes alaptermékeként kiválasztott értékpapírok legalább 50 ESGenius pontszámmal rendelkeznek, és nem sérthetik az ESG kizárási kritériumait. (Az ESGenius minősítést az Erste Asset Management ESG Kutatási osztálya szolgáltatja.) Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy azErste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója ("Structured Notes Programme") és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/AT0000A2UNB5.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg az értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/AT0000A2UUW6l

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatók.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem