Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

TTNY, PEP, FATCA és CRS információk

 

Mi az a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat? (TTNY)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles írásbeli nyilatkozatot tenni,

  • a természetes személy ügyfél ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.
  • a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes adatairól.

TTNY nyilatkozat magánszemélyek részére letöltése (PDF)
TTNY nyilatkozat vállalkozások részére letöltése (PDF)

DECLARATION on the person of the Beneficial Owner for natural person (PDF)
DECLARATION on the person of the Beneficial Owner for companies (PDF)

Mi az a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozat? (PEP nyilatkozat)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, minden természetes személy ügyfél köteles nyilatkozni írásban arról, hogy kiemelt közszereplőnek (Political Exposed Person, PEP) minősül-e, és ha igen, milyen minőségben.

Amennyiben a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

PEP nyilatkozat letöltése (PDF)

Declaration on PEP status (PDF)

Mi az a CRS? (Common Reporting Standard)

Magyarország a 2015. évi CXCII . törvény kihirdetésével részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény keretében (a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás). A CRS szabályozás fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

CRS nyilatkozat természetes személyek részére (PDF)
CRS nyilatkozat jogi személyek részére (PDF)

Declaration on CRS for natural person (PDF)
Declaration on CRS for companies (PDF)

Mi az a FATCA? (Foreign Account Tax Compliance Act)

Az Egyesült Államok adózással kapcsolatos törvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza, amelyet – egy kormányközi megállapodás értelmében – Magyarország is implementált saját jogrendjébe.

W8BEN jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W8BEN-E jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W9 nyomtatvány letöltése (PDF) W8BEN nyomtatvány kitöltési útmutató (PDF)
W9 nyomtatvány kitöltési útmutató (PDF)

 

Archív dokumentumok

Korábbi részletes FATCA tájékoztató levél magánszemélyeknek letöltése (PDF)
Korábbi részletes FATCA  tájékoztató levél vállalkozásoknak letöltése (PDF)