Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

5,50% Protect Pro reverse convertible bond on BMW AG 2016-2017

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes részvények árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik a mögöttes részvényekbe történő közvetlen befektetéshez képest alacsonyabb kockázatot szeretnének vállalni.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés 5,50% Protect Pro reverse convertible bond on BMW AG 2016-2017
Termékkategória Reverse Convertible Protect Pro
Mögöttes termék BMW AG, ISIN: DE0005190003 (Reuters: BMWG.DE)
Kibocsátó Erste Group Bank AG
Névérték 1000 EUR
Kupon 5,50 %
Korlát A mögöttes részvények 2016. október 28-i záró árfolyamának 80%-a
Devizanem EUR
Jegyzési időszak 2016. október 5. – 2016. október 27.
Megfigyelési nap 2017. október 27.
Lejáratkori kifizetés A lejáratkori kifizetés a mögöttes részvény teljesítményétől függ. Attól függően, hogy a mögöttes részvény záró árfolyama a megfigyelési időpontban átlépte-e a korlátot, lejáratkor a fix kupon kifizetése mellett a Névérték, vagy a részvény leszállítására, plusz szükség esetén kerekítési különbözet pénzbeni kifizetésére kerül sor.

Névérték lejáratkori – kuponon felül - kifizetésére akkor kerül sor, ha a megfigyelési időpontban a mögöttes részvény árfolyama nem esik az előre meghatározott Korlát ár alá. Ha a BMW AG részvény árfolyama a megfigyeléskor érinti a Korlátot (vagy a felett van, az Értékpapír Névértéke visszafizetésre kerül. Ha a mögöttes részvény árfolyama a Korlát (2016.10.28-i záróárfolyam 80%-a) alatt van, a kifizetés a mögöttes részvények leszállításával valósul meg, a befektető a mögöttes részvényből meghatározott darabszámot kap. Kifizetendő darabszám: a Névérték (1000 EUR) és a mögöttes részvény Kötési árának hányadosa egészre kerekítve. Pénzbeni kifizetés: A kerekítésből adódó különbözet euróban kerül kifizetésre a 2017.10.27-i záróárral kalkulálva.
Lejárat napja 2017. október 31.
Futamidő, elszámolás 2016.október 31-től 2017. október 31-ig
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül bevezetésre tőzsdére

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Pro Reverse Convertible általános terméktájékoztató

Letölthető dokumentumok

Alaptájékoztató
Alaptájékoztató - magyar nyelvű összefoglaló

Végleges feltételek
Végleges feltételek - magyar nyelvű összefoglaló

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó valamint Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az osztrák jog rendelkezései az irányadók.
 • A lejáratkori érték kifizetéséért, a Multi Protect előállítója, az Erste Group Bank AG vállal kötelezettséget. Amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem, a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb az RC Protect Pro Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat;
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Előállítója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek.
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadók.
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a kupon és a névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít.
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvény mozgását.
 • Korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

Az 5,50% Protect Pro reverse convertible bond on BMW AG 2016-2017 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt (www.ersteinvestment.hu) valamint a Kibocsátó (www.erstegroup.com) honlapján.

A jelen dokumentumban foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Kibocsátási Programja (Equity Linked Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms), illetve azok magyar nyelvű összefoglalója a Kibocsátó www.erstegroup.com és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (www.ersteinvestment.hu) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat. Jelen tájékoztató áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét.A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.

A jelen tájékoztató tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.