Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes részvények árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik a mögöttes részvényekbe történő közvetlen befektetéshez képest alacsonyabb kockázatot szeretnének vállalni.

Tekintse meg a termék működését egy szemléltető grafikon segítségével!

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés 6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer
Termékkategória Protect Multi
Mögöttes termék - Starbucks Corporation
- Kraft Heinz Co
- Johnson & Johnson
Kibocsátó Credit Suisse AG (Londoni Fióktelepe)
ISIN XS1532543623
Névérték 1 000 USD
Kupon 6,40%
Korlát A mögöttes részvények 2017. február 28-i záró árfolyamának 60%-a
Értékelési napok Napi záróár folyamatos megfigyelése
2017. március 1. és 2018. február 28. között (beleértve az induló és záró dátumot is)
Devizanem USD
Jegyzési időszak 2017. február 1. – 2017. február 28.
Lejáratkori kifizetés A lejáratkori kifizetés a mögöttes részvények teljesítményétől függ. Attól függően, hogy a mögöttes részvények napi záró árfolyama a megfigyelési időszak alatt átlépte-e a Korlátot, lejáratkor a fix kupon kifizetése mellett a Névérték, vagy a legrosszabbul teljesítő részvény leszállítására, plusz szükség esetén kerekítési különbözet pénzbeni kifizetésére kerül sor. Névérték kifizetése lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt egyik mögöttes részvény záróára sem esik az előre meghatározott Korlát ár alá, és az utolsó értékelési napon is a Korlát felett zár (függetlenül attól, hogy a Kötési árat meghaladja vagy alatt van); vagy
- a 3 mögöttes részvény közül a megfigyelési időszak alatt valamelyik árfolyama átlépi a korlátot, de lejáratkor minden részvény árfolyama eléri vagy meghaladja a Kötési árat. Részvényben történő teljesítés (fizikai szállítás) lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt valamely mögöttes részvény árfolyama átlépi a korlátot, és az utolsó értékelési napon a 3 részvény közül bármelyik részvény záróára a Kötési ár alatt van. Ekkor a befektető a 3 mögöttes részvény közül a futamidő alatt legrosszabbul teljesítő részvényből meghatározott darabszámot kap. Kifizetendő darabszám: a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosa egészre kerekítve. Pénzbeni kifizetés: A kerekítésből adódó különbözet dollárban kerül kifizetésre a 2018. február 28-i záróárral kalkulálva. A Kupon minden esetben kifizetésre kerül.
Kibocsátás dátuma 2017. március 7.
Lejárat napja 2018. március 7.
(Utolsó Értékelési Napot követő 5. munkanapon)
Futamidő 1 év

A termék jegyzése 2017. február 15-én lezárásra került.

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi általános terméktájékoztató

Letölthető dokumentumok

Végleges feltételek magyar nyelvű összefoglalóval

Alaptájékoztató

Alaptájékoztató 1. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 2. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 3. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 4. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 5. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 6. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató - magyar nyelvű összefoglaló

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó valamint Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az osztrák jog rendelkezései az irányadók.
 • A lejáratkori érték kifizetéséért, a Multi Protect előállítója, az Erste Group Bank AG vállal kötelezettséget. Amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem;
 • amennyiben a mögöttes részvénykosár valamely elemének záró árfolyama a korlát értéke alá csökken, vagy érinti azt, tőkeveszteség is lehetséges.
 • A mögöttes kosárban szereplő bármely – akár egyetlen - elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a lejáratkori kifizetést.
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Előállítója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek.
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadók.
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a kupon és a névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít.
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvénykosár mozgását.
 • Korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

A 6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Credit Suisse AG által kibocsátott értékpapírok (Note-ok, Certifikátok és Warrantok kibocsátásához készült Strukturált Termék Programjának részét képező „Reverse Convertible and Worst of Reverse Convertible Securities Base Prospectus elnevezésű Tájékoztató) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/ XS1532543623.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem