Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24 (DE000CS8C394)

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termék árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24
Termékkategória Protect Multi Kupon Express
Mögöttes termék NIKE Inc. (US6541061031)
o Amerikai sportruházati nagyvállalat, 228 mrd dollár piaci kapitalizációval
o A bevételek 62%-a cipők, 29%-a pedig ruházati cikkek értékesítéséből származik
o Földrajzi bontásban a bevétel 38%-a Észak Amerikából származik. További 30% Ázsiából és 25% Európából tevődik össze.
Columbia Sportswear Co (US1985161066)
o Amerikai sportruházati nagyvállalat,6 mrd dollár piaci kapitalizációval
o A bevétel 77%-a ruházati és felszerelési cikkek forgalmazásából származik, a fennmaradó 23% pedig cipők értékesítéséből tevődik össze
o Földrajzi bontásban a bevétel 71%-a Észak Amerikából származik. További 17%-ot a latin amerikai és ázsiai üzletág generál, a fennmaradó 12% pedig Európából tevődik össze
Kibocsátó Credit Suisse AG Londoni Fióktelepe
ISIN DE000CS8C394
Névérték 1000USD
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2021.02.01-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2021.02.01-i záróárának 62,5%-a
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes termékek árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve a termék korábban nem került visszahívásra, a termék az adott időszaki, illetve a korábban ki nem fizetett kuponokat is kifizeti
Airbag mechanizmus A Kötési ár a Kezdeti ár 62,5%-a, így abban az esetben, ha fizikai szállításra kerül a sor, a nem realizált veszteség jóval kisebb mértékű, mintha a teljes Kezdeti ár alapján kerülne kiszámításra a leszállítandó részvények darabszáma.
Feltételes Kupon 3,51% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2021.02.01-i záró árfolyamának 62,5%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2021.02.01-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90%, 85%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás félévente (az adott Értékelési napot követő 3. munkanapon, első alkalommal 2022.02.04-én)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 3,51% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
Devizanem USD
Jegyzési időszak 2021.01.11 - 2021.01.29
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2024.02.01-jénminden Mögöttes részvény záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 3,51%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes termék értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van,  a részvényekközül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész amerikai dollárban kerül kifizetésre  2024.02.01-i záróárral kalkulálva.
Kibocsátás dátuma 2021.02.04
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 3. munkanapon (várhatóan 2024.02.06)
Futamidő max. 3 év
Tőzsdei bevezetés A termék a Frankfurti tőzsdén (Frankfurt Stock Exchange (Freiverkehr)) kerül bevezetésre.

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi Kupon Expressz általános terméktájékoztató

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2020.06.19-től hatályos Alaptájékoztató (Base Prospectus for the issuance of Yield Enhancement Products) és Kiegészítései

Végleges feltételek

Magyar nyelvű Összefoglaló a Végleges feltételekhez


Közzétételek

Közzététel a Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24 (DE000CS8C394) strukturált értékpapír első megfigyeléséről (2021.08.05)

Közzététel a Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24 (DE000CS8C394) strukturált értékpapír második megfigyeléséről (2022.02.04)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra a német jog rendelkezései az irányadók.
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Credit Suisse AG Londoni Fióktelepe vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • A mögöttes –részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek.
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak.
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít.
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását.
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

A Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Credit Suisse AG Londoni Fióktelepe által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Base Prospectus for the issuance of Yield Enhancement Products) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/DE000CS8C394.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak. Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem