Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

TTNY, PEP, FATCA és CRS információk

 

Mi az a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat? (TTNY)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles írásbeli nyilatkozatot tenni,

  • a természetes személy ügyfél ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.
  • a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes adatairól.

TTNY nyilatkozat magánszemélyek részére letöltése (PDF)
TTNY nyilatkozat vállalkozások részére letöltése (PDF)

Mi az a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozat? (PEP nyilatkozat)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, minden természetes személy ügyfél köteles nyilatkozni írásban arról, hogy kiemelt közszereplőnek (Political Exposed Person, PEP) minősül-e, és ha igen, milyen minőségben.

Amennyiben a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

PEP nyilatkozat letöltése (PDF)

Mi az a CRS? (Common Reporting Standard)

Magyarország a 2015. évi CXCII . törvény kihirdetésével részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény keretében (a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás). A CRS szabályozás fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

CRS nyilatkozat természetes személyek részére (PDF)
CRS nyilatkozat jogi személyek részére (PDF)

Mi az a FATCA? (Foreign Account Tax Compliance Act)

Az Egyesült Államok adózással kapcsolatos törvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza, amelyet – egy kormányközi megállapodás értelmében – Magyarország is implementált saját jogrendjébe.

Részletes tájékoztató levél magánszemélyeknek letöltése (PDF)
Részletes tájékoztató levél vállalkozásoknak letöltése (PDF)
W8BEN jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W8BEN_E jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W9 nyomtatvány letöltése (PDF)