Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

Kétéves Magyar Állampapír

 

A Kétéves Magyar Állampapír 2 éves futamidővel kibocsátásra kerülő fix kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1,- Forint. A Kétéves Magyar Állampapír jegyzésében természetes személyek vehetnek részt.


Kiknek ajánljuk a figyelmébe a Kétéves magyar Állampapírt?

  • Akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a lejáratakor a Magyar Állam által biztosított a befektetett tőke kamattal növelt értékének kifizetése;
  • Akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kétéves Magyar Állampapír a piaci folyamatoktól függetlenül lejáratkor az előre meghatározott kamatot fizeti;
  • Akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kétéves Magyar Állampapír kifizetéseit (kamat + tőke);
  • Akik optimalizálni szeretnék kamatadó-fizetési kötelezettségeiket, hiszen a Kétéves Magyar Állampapír Tartós Befektetési Számlára (TBSZ) valamint Nyugdíj-előtakarékossági Számlára (NYESZ-R) is jegyezhető.


Aktuálisan jegyezhető termék paraméterei

Elnevezés Kétéves Magyar Állampapír
Sorozatszám 2021/H2
ISIN kód HU0000403712
Kibocsátó Magyar Állam
Kamatozás kezdőnapja 2019. április 02.
Lejárat napja 2021. április 22.
Futamidő 2 év
Kibocsátás módja Adagolt kibocsátás*
Elsődleges forgalombahozatali időszak 2019. április 01. – 2019. május 30.
Forgalombahozatali ár Kibocsátás napján a Névérték, ezt követően az Elsődleges Forgalombahozatal során a Névérték és a Felhalmozott kamat összege
Névérték 1 HUF
Kamatozás jellege Fix kamatozású
Kamat mértéke évi 3,25%
Kamatfizetés napja 2020. április 22., 2021. április 22.
Tőkevédelem Az államkötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek.
Befektetői kör másodlagos piacon Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.
Kötvények elszámolása Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T+2 nap.
Cut off 16:30 CET

*Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, ahol az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik azonos lejárati időponttal. A kibocsátási időszak alatt az értékpapír kibocsátási ára változhat.


Részletes információk

Nyilvános Ajánlattétel (PDF)

Ismertető (PDF)

Közlemény a 2021/H2 sorozatszámú Kétéves Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról (PDF) - hatályos 2019. május 16-tól


Kockázati tényezők

  • Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
  • Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén tőkeveszteség érheti Ügyfelet.
  • A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
  • Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.


Adózási tudnivalók

A kötvény esetében a kamat, valamint a beváltás, visszaváltás, átruházás során elért bevétel az Szja. törvény 65.§-a szerinti kamatjövedelemnek minősül és Magyarországon 2016. január 1-jétől az elért jövedelmet 15% mértékű adó terheli. Amennyiben az értékesítésre, hozam, kamat kifizetésére a törvény szerinti kifizetőn keresztül kerül sor, e kifizető az adót ügyletenként állapítja meg, vonja le és fizeti meg és a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell feltüntetnie.

Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.